تبلیغات
وبلاگ حرفه و فن مدرسه شاهد حکیم - مدلهای مختلف تفنگ تهاجمی كلاشینكوف
تاریخ : شنبه 3 دی 1390 | 01:54 ب.ظ | نویسنده : mohamadreza samimi
مدل AK-47
ین مدل ، مدلی پایه برای تمام سری های AK و مخفف Автомат Калашникова образца 1947 года است به معنی كلاشینكوف مدل سال 1947. از مهمترین مزایای كلاشینكوف سادگی و سبكی آن میباشد. این مدل تا سال 1959 ساخته شد و مورد استفاده بسیاری از كشورهای دنیا قرار گرفت.

كالیبر= 7.62 میلیمتر
فشنگ= 39× 7.62 میلیمتر
ظرفیت خشاب= 30 تیر
تعداد خان=4
نرخ آتش= 600 RDS
سرعت گلوله هنگام خروج= 700 متر بر ثانیه
این مدل فاقد سرنیزه میباشد .

مدلهای مختلف تفنگ تهاجمی كلاشینكوف
مدل AK-47
این مدل ، مدلی پایه برای تمام سری های AK و مخفف Автомат Калашникова образца 1947 года است به معنی كلاشینكوف مدل سال 1947. از مهمترین مزایای كلاشینكوف سادگی و سبكی آن میباشد. این مدل تا سال 1959 ساخته شد و مورد استفاده بسیاری از كشورهای دنیا قرار گرفت.

كالیبر= 7.62 میلیمتر
فشنگ= 39× 7.62 میلیمتر
ظرفیت خشاب= 30 تیر
تعداد خان=4
نرخ آتش= 600 RDS
سرعت گلوله هنگام خروج= 700 متر بر ثانیه
این مدل فاقد سرنیزه میباشد .

مدل AK-101
كالیبر= 5.56 میلیمتر
نرخ آتش= 600 RDS
فشنگ= 45×5.56 میلیمتر
سرعت گلوله هنگام خروج= 910متر بر ثانیه
بسیاری از قطعات این سلاح پلاستیكی است.


مدل AK-102كالیبر= 5.56 میلیمتر
فشتگ= 5.56x45 میلیمتر
نرخ آتش= 600 RDS
ظرفیت خشاب= 30 تیر
بسیاری از قطعات این سلاح پلاستیكی است.


مدل AK-103
كالیبر= 7.62 میلیمتر
فشنگ= 39×7.62 میلیمتر
سرعت گلوله هنگام خروج= 715متر بر ثانیه
بسیاری از قطعات این سلاح پلاستیكی است.


مدل AK-104
كالیبر= 7.62 میلیمتر
فشنگ= 39×7.62 میلیمتر
نرخ آتش= 600 RDS
بسیاری از قطعات این سلاح پلاستیكی است.


مدل AK-105كالیبر= 5.45میلیمتر
فشنگ= 39×5.45 میلیمتر
نرخ آتش= 600 RDS
ظرفیت خشاب= 30 تیر

مدل AK-74M ( مدل مدرن شده AK-47)مخصوص نیروهای هوابرد


سال ورود به خدمت= 1974
كالیبر= 5.45 میلیمتر
فشنگ= 39×5.45 میلیمتر
سرعت گلوله هنگام خروج= 920متر بر ثانیه

مدل AKS-74 مخصوص نیروی های هوابردمدل AKS-74
سال ورود به خدمت= 1974
كالیبر= 5.45 میلیمتر
فشنگ= 39×5.45 میلیمتر
تعداد خان=4


مدل AKS-74U


این مدل مجهز به صدا خفه كن BPS میباشد.
سال ورود به خدمت= 1975
كالیبر= 5.45 میلیمتر
فشنگ= 39×5.45 میلیمتر