تبلیغات
وبلاگ حرفه و فن مدرسه شاهد حکیم - ممتازین در ازمونها به تفکیک پایه ها
اسامی ممتازین در ازمونها به تفکیک پایه ها:
 -----
-----
 ازمون مهر ازمون ابان      
 پایه دوم-برادران صباغ
-عرفان اقتدار
-سجاد مقیم زاده
       
 پایه سوم -رضا  رضوان زاده -رضا رضوان زاده
-مصطفی فراتصه

-محسن نیله چی