تبلیغات
وبلاگ حرفه و فن مدرسه شاهد حکیم - نمرات کلاس دوم1
نمرات کلاس دوم 1:
 ردیف ازمون مهر ازمون ابان ازمون اذر ازمون دی ازمون بهمن ازمون اسفندازمون فروردین ازمون اردیبهشت  ازمون
 1* 6.25 5       
 2* 5.5 8       
 3* 5.5 6.25       
 4* 6 6       
 5* 6 7       
 6* 8 7.5       
 7* 5.5 4.75       
 8* 5 6       
 9* 5.25 2.75       
 10* 6 5       
 11* 7.5 8       
 12* 6 7.5       
 13* 5.75 6.25       
 14* 5.5 6.5       
 15* 6 7       
 16* 6 8       
 17* 6 8       
 18* 4.5 5.75       
 19* 6.5 4       
 20* 4.75 5.5       
 21* 6.5 6.5       
 22* 6.75 7       
 23* 4.5 7.25       
 24* 6.5 8       
 25* 4 4       
 26* 8 7.75       
 27* 5.5 6       
 28* 6 7       
 29* 6.75 7       
 30* 5 7